Lire la suite à propos de l’article [VM] Ny fisokafan’ny biraom-pifidianana nandritra ny fifidianana filoham-pirenena dia nizotra tao anatin’ny filaminana na dia teo aza ireo tsy fahafehezana ny fomba fiasa.
Accroître l'efficacité des Organisation de la société civile malgache dans le suivi et observation des élections
[VM] Ny fisokafan’ny biraom-pifidianana nandritra ny fifidianana filoham-pirenena dia nizotra tao anatin’ny filaminana na dia teo aza ireo tsy fahafehezana ny fomba fiasa.

FANAMBARANA Antananarivo, ny 16 novambra 2023. Fomba fiasa Ho fandraisana anjara amin’ny fampangaraharana ny zotra-pifidianana mandritra ity fifidianana filoham-pirenena 2023 ity, ny Sampana Fanaraha-maso SAFIDY dia mametraka fomba fiasa toy…

0 commentaire